Vi håller kurser och öppna verkstäder.
– under en öppen verkstad kan du komma med dina egna sömnadsprojekt allt från små lagningar på dina plagg till dina större sömnadsprojekt du behöver lite vägledning i.

Arbetsträning, språkträning och validering.

Sömnadskollektivet tillverkar produkter och tjänster som bidrar till hållbar konsumtion men våra produkter och tjänster bidrar också till att skapa social hållbarhet då vår arbetsplats stärker människor att komma vidare i arbetslivet och få en egen försörjning, som arbetsplats stödjer vi människor som behöver stärkas i arbetslivet. Vi erbjuder arbetsträningsplatser inom alla delar i företaget dvs produktion- sömnad, försäljning, marknadsföring, administration, ekonomi.